Tel. 609 783 448
Trucar Taxi de Mataró
Enviament WhatsApp Taxi de Mataró
Es | Cat | En
Vaya al Contenido
Taxímetro | Taxi de Mataró
Tarifes
urbanes i interurbanes.
Les tarifes de taxi urbanes són les que s'apliquen en recorreguts dins de Mataró.
Les tarifes de taxi interurbanes són les que s'apliquen a recorreguts entre ciutats.


Tarifes Urbanes
Funcionament

Les tarifes urbanes de taxi de Mataró s'apliquan amb el taxímetre, principalment hi ha 2 tarifes, la 1 que s'aplica a recorreguts urbans en horari feiners de 7: 00h a 20:00 i la 2 que s'aplica en horari feiners 20: 00h a 7: 00h, dissabtes, diumenges y festius.
Tarifes interurbanes
Funcionament

les tarifes interurbanes s'apliquan amb el taxímetre, hi ha 2 tarifes, la 6, que s'aplica de 8: 00h a 20: 00h els dias feiners i la 7, que s'plica els dias feiners de 20: 00h a 8 : 00h i dissabtes, diumenges i festius les 24 hores.
TARIFES URBANES DE TAXI
Mataró 2022

TARIFES INTERURBANES DE TAXI
Catalunya 2020Preus de serveis de taxi concertats
Regreso al contenido